REGLEMENT VTT


Aanmelden en Openingsceremonie

De deelnemer meldt zich uiterlijk een half

uur voor start van de openingsceremonie

aan bij het wedstrijdbureau en ontvangt

daar de kleedkamer indeling en lokatie

van de openingsceremonie.


De deelnemer staat 5 minuten voor aanvang

van de openingsceremonie* klaar aan de

rand van het veld waar deze wordt gehouden

in tenue en/of trainingspak.


* Het niet aanwezig zijn bij de openings-

ceremonie kan leiden tot een puntenaftrek

van 1 punt tijdens de poule-fase.De Wedstrijden

Wedstrijden duren twee keer 11 minuten met

3 minuten rust. Er wordt van speelhelft

gewisseld in de pauze. Tussen de wedstrijden

is er zodoende 5 minuten pauze.


Het eerstgenoemde team neemt de aftrap in de eerste helft, het andere team die van de tweede helft.


Het eerstgenoemde team speelt op de helft meest nabij het kantine gebouw. Bij twijfel bepaald de scheidsrechter.


Het laatstgenoemde team dient een uitshirt (of hesjes van de gastclub) te dragen indien de scheidsrechter dit nodig acht bij kleuren van shirts die te veel op elkaar lijken.


Voor de eerste aftrap schudden de teams te allen tijde elkaar de hand door in 2 rijen langs elkaar heen te gaan.


Het fluitje van de scheidsrechter is te allen tijde leidend voor de start en het einde van de wedstrijd, inclusief de pauze. Ook als er bij een toernooi een centrale omroeper de wedstrijden centraal aan- en afvangt blijft het fluitje van die scheidsrechter leidend.De scheidsrechter kan naar eigen inzicht blessuretijd toevoegen.Poulewedstrijden

De poulewedstrijden** leveren 0 (verlies), 1 (gelijkspel) of 3 (overwinning) punten op. Aan het einde van de poule-wedstrijden volgt er een eindstand op basis waarvan de finale-wedstrijden worden ingedeeld. Alle deelnemers worden op basis van hun poule-eindstand ingedeeld in finale categorieën waarvan categorie I het officiële kampioenschap is.


**Een deelnemer speelt 3 poule-wedstrijden in een poule van 4 teams. Uitzondering zijn schema's voor 6 of 12 teams waarbij er in poules van 6 teams in totaal 5 poule-wedstrijden worden gespeeld. In dat geval kan het zijn dat er maar 1 finale ronde is of zelf geen finale ronde en de poule eindstand ook de eindstand van het toernooi is.Eindstanden Poules

Mochten teams eindigen met een gelijk aantal punten, wordt er eerst gekeken naar het resultaat van het onderling duel.


Als het onderling duel gelijk is geëindigd dan is het doelsaldo doorslaggevend.


Als het doelsaldo geen beslissing geeft wordt gekeken naar het aantal gescoorde doelpunten.


Als het aantal gescoorde doelpunten gelijk is wordt er gekeken naar de sportiviteitspunten.


Als de sportiviteitspunten geen doorslag geven wordt er direct een best-of-3 penalty*** serie gehouden om de eindstand te bepalen. Het wedstrijdbureau verzamelt de betreffende teams en wijst eenveld aan.


***Beide teams stellen zichop de middellijn van het veld op en er worden 3 spelers geselecteerd voor het nemen van de 3 penalty's. Indien erbij een gelijke stand meer penalty's moeten worden genomen dienen eerst alle andere spelers van het team een penalty te nemen voordat een speler een 2de keer een penalty kan nemen.Finalewedstrijden

Wanneer een finale-wedstrijd eindigt in een gelijkspel wordt er direct een best-of-3 penalty*** serie gehouden om de eindstand te bepalen. De scheidsrechter bepaald of dit op het veld gebeurd of op een ander veld.


***Beide teams stellen zichop de middellijn van het veld op en er worden 3 spelers geselecteerd voor het nemen van de 3 penalty's. Indien erbij een gelijke stand meer penalty's moeten worden genomen dienen eerst alle andere spelers van het team een penalty te nemen voordat een speler een 2de keer een penalty kan nemen.Sportiviteit

Alle teams krijgen per wedstrijd sportiviteitspunten: minimaal 5 en maximaal 10. Deze worden niet openbaar gemaakt maar wel wordt per ronde op een publieke sportiviteitsposter de top 3 of top 5 van het deelnemersveld bekend gemaakt van boven naar beneden in willekeurige volgorde. Sportiviteitspunten worden gegeven aan de houding en instelling van spelers, begeleiding en ouders/supporters van een team.Overtredingen

T/m O12 wordt er niet met gele en rode kaarten gewerkt. Een lichte overtreding resulteert in een vrije trap.


Bij een zwaardere of herhaalde overtreding kan de scheidsrechter de desbetreffendespeler 3 minuten of de hele wedstrijd (naar eigen inzicht van de scheidsrechter) het veld uitsturen. De scheidsrechter bepaald wanneer de eventuele 3 minuten om zijn en de speler weer in het veld mag komen.Een uit het veld gestuurde speler voor de hele wedstrijd dient zich te melden bij het wedstrijdbureau onderbegeleiding van een leider/coach/ouder van het desbetreffende team.


Vanaf O13 zijn de regels exact hetzelfde maar wordt een 3 minuten tijdstraf door een gele kaart aangeduid en een uitsluiting van de hele wedstrijd met een rode kaart****.


Een 2de gele kaart veranderd automatisch in een rode kaart.Een uit het veld gestuurde speler voor de hele wedstrijd dient zich te melden bij het wedstrijdbureau onderbegeleiding van een leider/coach/ouder van het desbetreffende team.


**** Het kan zijn dat de tijdstraffen of het uit het veld sturen van een speler tijdenseen wedstrijd worden gegeven zonder het tonen van een kaart.Wisselen

Er mag onbeperkt worden doorgewisseld maar alleen met toestemming van de scheidsrechter als het spel stil ligt. Indien het aantal wisselmomenten van een team het spel bovenmatig stil legt mag de scheidsrechter bepalen te wachten met het wisselmoment.


Indien er op 1 toernooi 2 teams van 1 vereniging deelnemen mogen de spelers van de teams onderling nooit van teams verwisselen na start van de eerste wedstrijd. Indien dit wel gebeurd kan dit tot puntenaftrek of zelfs diskwalificatie leiden.Leeftijd & Dispensatie

Alleen dispensatie spelers die tijdens de KNVB competitie voor het team als dispensatiespeler voor het team uitkomen zijn ook gerechtigd om tijdens dit toernooi deel te nemen. Alle andere spelers die ouder zijn dan de betreffende leeftijdscategorie mogen niet deelnemen zonder uitdrukkelijke toestemming van het Voetbal Talenten Toernooi vooraf gegeven. Indien een oudere speler zonder deze toestemming deelneemt kan dit leiden tot diskwalificatie van het team.Eindceremonie

Na de laatste finale-wedstrijd van een team dient een team zich direct op het veld van de eindceremonie te verzamelen indien er geen wedstrijdronden meer zijn. Indien er nog een wedstrijdronde volgt en er dus nog een half uur wordt gevoetbald kan een team zich eerst gaan douchen en omkleden.


Het niet aanwezig zijn bij de eindceremonie betekent ongeacht het resultaat van een team op het toernooi een vroegtijdig en onreglementair verlaten van het toernooi wat kan resulteren in diskwalificatie en aanvullende sancties vermeld in de deelname-voorwaarden.


_____


EEN TOERNOOI-MANAGER VAN HET VTT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM AF TE WIJKEN VAN BOVENSTAANDE REGELS INDIEN HET DAAR NAAR EIGEN INZICHTEN REDEN VOOR HEEFT.